ICOVER PREMIUM SRL este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0026945 din data 03/11/2015.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC ICOVER PREMIUM SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
1.1 Scopul colectarii datelor este:
  • informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achiziționate,
  • trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail)
  • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.
1.2 Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SC ICOVER PREMIUM SRL, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 1.2.
1.3 Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
1.4 Totodata, aveti dreptul sa va opuneţi prelucrării datelor personale care va privesc şi sa solicitaţi stergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam să ne informati cat mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: ICOVER PREMIUM SRL, STR. ION PILLAT NR 1, SECTOR 3, BUCURESTI, sau la adresa de e-mail office@invisibleshield.ro.
1.5 Platile on-line beneficiaza de protocolul de securitate 3D Secure (Verified by Visa şi MasterCard Secure Cod). 3D Secure inseamna o noua abordare globala a autentificarii cumparatorilor si vanzatorilor in tranzactii sigure pe Internet. Aceasta masura de siguranta presupune redirectionarea utilizatorului in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online.
1.6 Prin completarea in formularul de comanda pe site-ul invisibleshield.ro, a datelor personale, inclusiv CNP, in scopul activitatii de creditare, Cumparatorul isi exprima expres consimtamantul ca persoanele juridice cu care SC ICOVER PREMIUM SRL a incheiat parteneriate in vederea oferirii produselor prin credit sa prelucreze datele personale ale acestuia in evidentele proprii in scopul efectuarii analizei de credit si sa le transmita in vederea consultarii informatiilor inregistrate pe numele Cumparatorului in baza de date a Biroului de Credit.
1.7 Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.